#root / music-vn / [Music] Album 50 Năm Đời Vẫn Hát (1995) - Khánh Ly - [NRG]

[Music] Album 50 Năm Đời Vẫn Hát (1995) - Khánh Ly - [NRG]

INFORMATION ``` Artist : Khánh Ly Album : Đời Vẫn Hát - [Khánh Ly Production] Year : 1995 Genre : Tình Ca Format : NRG LIST SONGS OF DISK 1. Em đi bỏ mặc con đường 2. Chút quà cho quê hương 3. Nuối tiếc 4. Mắt lệ cho người 5. Một mai khi trở lại 6. Còn nắng trên đồi 7. Mây hạ 8. Chiều trên phá tam giang 9. Trong tay nhau 10. Những gì sẽ đem theo vào cỏi chết ```

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

0 nhận xét