#root / music-vn / [Music] Album Bài Tango Cho Em (1988) - Khánh Ly [WAV]

[Music] Album Bài Tango Cho Em (1988) - Khánh Ly [WAV]

INFORMATION ``` Artist : Khánh Ly Album : Bài Tango cho em - [Thanh Lan] Year : 1988 Genre : Tình Ca Format : WAV (Tracks) LIST SONGS OF DISK 1. Lá rụng ven sông 2. Bóng trăng xưa 3. Ai đi ngoài sương gió 4. Qua bến năm xưa 5. Đêm đông 6. Tiếng đàn tôi 7. Kiếp cầm ca 8. Con thuyền không bến 9. Tiếng mưa rơi 10. Thương đời hoa 11. Phiên gác đêm xuân 12. Mộng lành ```

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

0 nhận xét