#root / music-vn / [Music] Album Best of Khánh Ly (1991) - [WAV]

[Music] Album Best of Khánh Ly (1991) - [WAV]

INFORMATION ``` Artist : Khánh Ly Album : Best of Khánh Ly Year : 1991 Genre : Tình Ca Format : WAV LIST SONGS OF DISK 1. Tình không biên giới 2. Bài tango cho em 3. Kinh khổ 4. Gửi gió cho mây ngàn bay 5. Chờ một kiếp mai 6. Hình ảnh một buổi chiều 7. Mưa Sài Gòn Mưa Hà Nội 8. Vườn thu 9. Bao giờ gặp lại em 10. Canh hoa duyên kiếp ```

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

0 nhận xét