#root / music-vn / [Album] Ca Dao Mẹ (1992) - Khánh Ly - [WAV]

[Album] Ca Dao Mẹ (1992) - Khánh Ly - [WAV]

INFORMATION ``` Artist : Khánh Ly Album : Ca Dao Mẹ Year : 1992 Genre : Tình Ca Format : WAV LIST SONGS OF DISK 1. Ca Dao Mẹ 2. Người Mẹ Ô Lý 3. Bông Hồng Cài Áo 4. Lời Của Mẹ 5. Quán Thế Âm 6. Ru Con 7. Lòng Mẹ 8. Lời Mẹ Ru 9. Bà Mẹ Quê 10. Mòn Mỏi 11. Bà Mẹ Gio Linh 12. Ngủ Đi Con ```

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

0 nhận xét