#root / music-vn / [Music] Album Ca Khúc Da Vàng [WAV] - Khánh Ly (4CDs-1 Link)

[Music] Album Ca Khúc Da Vàng [WAV] - Khánh Ly (4CDs-1 Link)


INFORMATION
``` Artist : Khánh Ly Album : Ca khúc dạ vàng I - [Khánh Ly Productions] Year : 1996 Genre : Tình Ca Format : WAV (Tracks) LIST SONGS OF DISK 1. Gia tài của mẹ 2. Du mục 3. Hát trên những xác người 4. Người con gái Việt Nam da vàng 5. Người già em bé 6. Huế, Sài Gòn, Hà Nội 7. Lại gần với nhau 8. Chờ nhìn quê hương sáng chói 9. Giọt nước mắt cho quê hương 10. Tôi sẽ đi thăm ```


INFORMATION
``` Artist : Khánh Ly Album : Ca khúc dạ vàng II - [Khánh Ly Productions] Year : 1997 Genre : Tình Ca Format : WAV (Tracks) LIST SONGS OF DISK 1. Chưa mất niềm tin 2. Tình ca người mất trí 3. Những giọt máu trổ bông 4. Cúi xuống thật gần 5. Đợi có một ngày 6. Đại bác ru đêm 7. Hãy đi cùng 8. Cho một người vừa nằm xuống 9. Đừng mong ai đừng nghi ngại 10. Hãy sống dùm ```


INFORMATION
``` Artist : Khánh Ly Album : Ca khúc dạ vàng III - [Khánh Ly Productions] Year : 1998 Genre : Tình Ca Format : WAV (Tracks) LIST SONGS OF DISK 1. Xin mặt trời ngủ yên 2. Em đi trong chiều 3. Hãy nhìn lại 4. Lời ru đêm 5. Tôi đã mất 6. Ngủ đi con 7. Quê hương đau nặng 8. Hành hương trên đỉnh núi 9. Góp lá mùa xuân 10. Đêm bây giờ đêm mai ```

INFORMATION
``` Artist : Khánh Ly Album : Ca khúc dạ vàng IV - [Khánh Ly Productions] Year : 1999 Genre : Tình Ca Format : WAV (Tracks) LIST SONGS OF DISK 1. Ngày dài trên quê hương 2. Xin cho tôi 3. Lời ở phố về 4. Đi tìm quê hương 5. Trên cánh đồng hòa bình 6. Huyền thoại mẹ 7. Ta thấy gì đêm nay 8. Như tiếng thở dài 9. Tôi biết tôi yêu 10. Nối vòng tay lớn 10. Đêm bây giờ đêm mai ```

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

0 nhận xét