#root / music-vn / [Music] Album Hạ Trắng (1989) - Khánh Ly - [WAV]

[Music] Album Hạ Trắng (1989) - Khánh Ly - [WAV]


INFORMATION
``` Artist : Khánh Ly Album : Hạ Trắng - [Khánh Ly Productions] Year : 1989 Genre : Tình Ca Format : WAV (Tracks) LIST SONGS OF DISK 1. Hạ trắng 2. Tuổi đá buồn 3. Tôi ru em ngủ 4. Ngẩu nhiên 5. Ru em từng ngón xuân hồng 6. Phúc âm buồn 7. Cuối cùng cho một tình yêu 8. Chiều một mình qua phố 9. Này em có nhớ 10. Nhìn những mùa thu đi 11. Biết đâu nguồn cội 12. Nghe những tàn phai 13. Phôi pha 14. Rừng xưa đã khép ```

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

0 nhận xét