#root / music-vn / [Music] Album Niệm Khúc Hoa Vàng (1994) - Khánh Ly - [WAV]

[Music] Album Niệm Khúc Hoa Vàng (1994) - Khánh Ly - [WAV]


INFORMATION
``` Artist : Khánh Ly Album : Niệm khúc hoa vàng - [Khánh Ly Productions] Year : 1994 Genre : Tình Ca Format : WAV (Tracks) LIST SONGS OF DISK 1. Khi xa Sài Gòn 2. Niệm khúc hoa vàng 3. 1954 - 1975 4. Ta ở trời tây nhớ trời đông 5. Dứt bão bắt đầu nước mắt 6. Lời ru cho Đà Nẵng 7. Còn có bao giờ 8. Gần như niềm tuyệt vọng 9. Em theo đoàn lưu dân 10. Mẹ Việt Nam ơi! ```

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

0 nhận xét