#root / ung-hoang-phuc / [Music] Album Vol.7, Greatest Hits (2010) - Ưng Hoàng Phúc [WAV]

[Music] Album Vol.7, Greatest Hits (2010) - Ưng Hoàng Phúc [WAV]

INFORMATION ``` Artist : Ưng Hoàng Phúc Album : Vol.7, Greatest Hits Year : 2010 Format : WAV LIST SONGS OF DISK 1. Nhìn lại 2. Thà rằng như thế 3. Nổi nhớ.. nơi con tim mồ côi 4. Tôi đi tìm tôi 5. Vượt qua 6. Anh chờ Em 7. Anh vẫn mơ 8. Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều 9. Người ta nói 10. Kỷ niệm bỏ quên 11. Muốn nói lời yêu em 12. Nhìn lại 13. Anh vẫn mơ ( Remix ) Ung Hoang Phuc - Vol 7 (Full).m3u Cover\ Cover\Back.jpg Cover\CD.jpg Cover\Front.jpg Cover\Cover.jpg Cover\Booklet 01.jpg Cover\Booklet 02.jpg Cover\Booklet 03.jpg Cover\Booklet 04.jpg Cover\Booklet 05.jpg Cover\Booklet 06.jpg Cover\Booklet 07.jpg Cover\Booklet 08.jpg Cover\Booklet 09.jpg Cover\Booklet 10.jpg Cover\Booklet 11.jpg Cover\Booklet 12.jpg Cover\Booklet 13.jpg Cover\Booklet 14.jpg ```

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

0 nhận xét