#root / music-vn / [Music] Album Bản Tango Cuối Cùng - Khánh Ly - [WAV]

[Music] Album Bản Tango Cuối Cùng - Khánh Ly - [WAV]INFORMATION
``` Artist : Khánh Ly Album : Bản Tango Cuối Cùng Year : Genre : Tình Ca Format : WAV (Tracks) LIST SONGS OF DISK 1. Tơ sầu 2. Vườn thu 3. Người thợ săn và đàn chim nhỏ 4. Thu ca 5. Hà nội 49 6. Tôi còn yêu tôi cứ yêu 7. Vũ nữ thân gầy (La Cumparsita) 8. Tiễn bước sang ngang 9. Hai phương trời cách biệt 10. Đường về 11. Chờ một kiếp mai 12. Sơn nữ ca 13. Kiếp hoa 14. Bên cầu biên giới ```

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

0 nhận xét