#root / music-vn / [Music] Album Còn Tuổi Nào Cho Em (2003) - Khánh Ly - [WAV]

[Music] Album Còn Tuổi Nào Cho Em (2003) - Khánh Ly - [WAV]

INFORMATION
``` Artist : Khánh Ly Album : Còn Tuổi Nào Cho Em Year : 2003 Genre : Tình Ca Format : WAV (Tracks) LIST SONGS OF DISK 1. Còn tuổi nào cho em 2. Ru tình 3. Hoa xuân ca 4. Cho đời chút ơn 5. Tình yêu tìm thấy 6. Như chim ưu phiền 7. 20 mùa nắng lạ 8. Vì tôi cần thấy em yêu đời 9. Có một ngày như thế 10. Tiến thoái lưỡng nan ```

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

0 nhận xét