#root / music-vn / [Music] Album Giọt Mưa Buồn - Khánh Ly - [WAV]

[Music] Album Giọt Mưa Buồn - Khánh Ly - [WAV]


INFORMATION
``` Artist : Khánh Ly Album : Giọt Mưa Buồn Year : Genre : Tình Ca Format : WAV (Tracks) Artwork: Include LIST SONGS OF DISK 1. Sầu đông 2. Rồi mai tôi đưa em 3. Càn khôn ơi? Xin rót rượu giùm ngay 4. Mùa thu chết 5. Tống biệt 6. Tango xanh 7. Xin dìu nhau đến tình yêu 8. Nước mắt mùa thu 9. Nụ cười sơn cước 10. Hạ trắng ```

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

0 nhận xét