#root / music-vn / [Music] Album Tình Thu Trên Cao - Ca Khúc Xuân Điềm (2000) - Khánh Ly - [WAV]

[Music] Album Tình Thu Trên Cao - Ca Khúc Xuân Điềm (2000) - Khánh Ly - [WAV]

INFORMATION
``` Artist : Khánh Ly Album : Tình Thu Trên Cao - Ca Khúc Xuân Điềm (2000) Genre : Tình Ca Format : WAV (Tracks) LIST SONGS OF DISK 01. Tinh Sau Quen Lang - Khanh Ly.wav 02. Dung Hen Nhau - Khanh Ly.wav 03. Giac Mo Hoa - Khanh Ly.wav 04. Thu Cong Vien - Khanh Ly.wav 05. Tinh Dai Duong - Khanh Ly.wav 06. Khuc Du Ca - Khanh Ly.wav 07. Loi Mon - Khanh Ly.wav 08. Tinh Thu Tren cao - Khanh Ly.wav 09. Mua Hoa Tuyet - Khanh Ly.wav 10. Binh Dinh Que Toi - Khanh Ly.wav Back.jpg Front.jpg [Originals]/ [Originals]/Back.jpg [Originals]/Front.jpg ```

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

0 nhận xét