#root / music-vn / [Music] Album Vũ Nữ Thân Gầy (1990) - Khánh Ly - [WAV]

[Music] Album Vũ Nữ Thân Gầy (1990) - Khánh Ly - [WAV]

INFORMATION
``` Artist : Khánh Ly Album : Vũ Nữ Thân Gầy (1990) Genre : Tình Ca Format : WAV (Tracks) LIST SONGS OF DISK 01. Hon Ghen (Khanh Ly).wav 02. Qua Ben Nam Xua (Khanh Ly).wav 03. Tango Di Vang (Khanh Ly).wav 04. Canh Buon Xa Xua (Khanh Ly).wav 05. To Sau (Khanh Ly).wav 06. Tango Xanh (Khanh Ly).wav 07. Tango Dien (Khanh Ly).wav 08. Caminito (Khanh Ly).wav 10. Tiec Thu (Khanh Ly).wav 09. Cho Doi Ai (Khanh Ly).wav 11. Tren Duong Ve (Khanh Ly).wav 12. Vu Nu Than Gay (Khanh Ly).wav Back.jpg Front.jpg ```

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

0 nhận xét