#root / music-vn / [Music] Album Trong Tay Anh Đêm Nay (1996) - Khánh Ly - [WAV]

[Music] Album Trong Tay Anh Đêm Nay (1996) - Khánh Ly - [WAV]

INFORMATION
``` Artist : Khánh Ly Album : Trong Tay Anh Đêm Nay (1996) Genre : Tình Ca Format : WAV (Tracks) LIST SONGS OF DISK 01. Track 1.wav 02. Track 2.wav 03. Track 3.wav 04. Track 4.wav 05. Track 5.wav 06. Track 6.wav 07. Track 7.wav 08. Track 8.wav 09. Track 9.wav 10. Track 10.wav 11. Track 11.wav Back.jpg Front.jpg [Originals]/ [Originals]/Back.jpg [Originals]/Front.jpg ```

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

0 nhận xét