#root / phim-tvb / [Phim TVB] Tây Du Ký - Journey To The West TVB 1996 720p HDTV Remux GOTV

[Phim TVB] Tây Du Ký - Journey To The West TVB 1996 720p HDTV Remux GOTV

 


Tên tiếng Anh: Journey to the west
Tên gốc: Tây du ký
Số tập: 30
Ngày phát sóng trên TVB: 18/11/1996
Năm phát hành ở VN: 1997

Giám chế: Lưu Sĩ Du
Diễn viên:
Trương Vệ Kiện - Tôn Ngộ Không
Giang Hoa - Đường Tam Tạng
Lê Diệu Tường - Trư Bát Giới
Mạch Trường Thanh - Sa Tăng
Cung Từ Ân - Bồ tát
Lư Uyển Nhân - Vương mẫu nương nương
Lý Long Cơ - Ngọc hoàng
Trần Tú Châu - Thiết Phiến công chúa
Lưu Gia Huy - Ngưu Ma Vương
La Lan - Nhện mẫu
Trương Tuệ Nghi - Thi Thi
Lưu Ngọc Thúy - Ân Ân
Tiền Gia Lạc - Ngọc Thư
Trần Diệu Anh - Bạch Cốt Tinh
Mạc Gia Nghiêu
Quách Chính Hồng - Ngô Cương
Vương Vỹ - Bồ Đề lão sư
Trần Ngạn Hành - Minh Nguyệt
Hà Mỹ Điền - Na Tra
Huệ Anh Hồng - tướng quân Nữ Quốc
Mã Đức Chung - Dương Tiễn
Phó Minh Hiến - công chúa Nữ Quốc
Lưu Giang - vua Xa Trì
Phùng Hiểu Văn - vợ Quan Âm
Sở Nguyên - Phật TổDownLoad Link
====================================
 ==================================== 
====================================

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

0 nhận xét