#root / phim-atv / [ATV] Mystic Detective Files - Hồ Sơ Trinh Sát 5 (2003) - 20/20 USLT

[ATV] Mystic Detective Files - Hồ Sơ Trinh Sát 5 (2003) - 20/20 USLT

 

Tên: Hồ Sơ Trinh Sát 5 2003

Tên Tiếng Anh: Mystic Detective Files 2003

Đạo diễn: Lâm Kiện Phong, Thành Chí Siêu, Lương Chánh Sương

Diễn viên chính: Đào Đại Vũ, Huỳnh Nhật Hoa, Lý San San, Lương Vinh Trung, Thi Niệm Từ, Diệp Bội Văn

Quốc gia: Hồng Kông

Thể loại: Bí ẩn, Hình sự, Kinh dị, Tâm lý

Số Tập: 20 (Phần 1 +2)

Âm thanh: Lồng Tiếng Việt (USLT)

Phim thuật lại nhiều chuyện có quan hệ đến hồn ma, đến tử vong. Nội dung câu chuyện rất ly kỳ, khúc triết, khiến cho khán giả, rùng mình. Trong phim cảnh sát và nhân viên khoa giám chứng, tận tâm tận lực, triệt để trinh sát, mục tiêu là để tìm ra chân tướng, trừng phạt kẻ có tội, cho oan hồn được yên giấc...


DownLoad Link
| | | | | | | | | |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| |[Tập 1](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1QFAAgmVubTbrU3VzO0hLNQE64WMz94Ft "Tập 1")|[Tập 2](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1ahgRnYc5Qlxb6n9xzLdg2-8INnp4xXx9 "Tập 2")|[Tập 3](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1ey-_wPpIJmpNWGSAgmCz_2rWNyBMxvBl "Tập 3")|[Tập 4](https://drive.google.com/uc?export=download&id=12qlrfTYZWOROosyu4JzOsTTeS4mifh9T "Tập 4")|[Tập 5](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1p6oGpa7VBPvuQm_v1DYhHaEYm3uiE30I "Tập 5")|[Tập 6](https://drive.google.com/file/d/1sb1vPxuR-zS7laqfvV-fNr1NWnUnk3fv/view?usp=sharing "Tập 6")|[Tập 7](https://drive.google.com/uc?export=download&id=13rkltL8Tkta9eDbJdgf4yjFZm5FmZWPw "Tập 7")|[Tập 8](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1iJnMnYwjyt-MlkIi9Ml9C-xN52qD_6C_ "Tập 8")| |[Tập 9](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1pcWKRs890P4aQrWO91UKYJHE1PgBaf-s "Tập 9")|[Tập 10](https://drive.google.com/uc?export=download&id=186nSjV0a2ASKxJdxlVk17kuArmVdzyks "Tập 10")|[Tập 11](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Rbg175iS0J4jRkzc-MMw-Yf3ZO8gX74W "Tập 11")|[Tập 12](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1-wjOnrBiibULF0gdGNgriQCnQt2RoBhN "Tập 12")|[Tập 13](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1290EB6FgbsL3ZNfa8YMpX_wTs-UPj3Kr "Tập 13")|[Tập 14](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1p_7IgmLCSceBx_nUmT0qq1IjcjCyrgiF "Tập 14")|[Tập 15](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1O42aBWTYvHpgPsICQygoxIVMVf75O4sM "Tập 15")|[Tập 16](https://drive.google.com/uc?export=download&id=15PRw3ECFsgVbz06xPnviXxkVFCajHfGF "Tập 16")| |[Tập 17](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1iiz5hhjDIG0T6QRU0xCG7B8jD3m3CyMY "Tập 17")|[Tập 18](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Ej9LN4WLPWhwXhsP60884CUMPgtrDOkt "Tập 18")|[Tập 19](https://drive.google.com/uc?export=download&id=11g9U4k40MQ4yi5yz_nhBlQHFckvEjwjU "Tập 19")|[Tập 20](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1zpqsv7F2SsWEjkv-LSn__qX9vJbAmfc5 "Tập 20")|

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

0 nhận xét