#root / phim-tvb / [TVB] Detective Investigation Files III (1997) - Hồ Sơ Trinh Sát III - SCTVLT (40/40)

[TVB] Detective Investigation Files III (1997) - Hồ Sơ Trinh Sát III - SCTVLT (40/40)

 


Tên Tiếng Việt: Hồ Sơ Trinh Sát III

Tên Tiếng Anh: Detective Investigation Files III

Số tập: 40

Giám chế: Phan Gia Đức

Diễn viên: Đào Đại Vũ, Quách Khả Doanh, Lương Vinh Trung, Chung Lệ Kỳ.


Đại Dũng là 1 cảnh sát tốt, nhiệt thành với nghề, thông minh, từng giải quyết nhiều vụ án hóc búa, nhưng chỉ làm được sĩ quan, vì 1 lần trả lời phỏng vấn, bị nhà báo xuyên tạc dẫn đến việc mãi không được thăng chức. Vinh Trung là 1 cảnh sát mới vào nghề, theo Đại Dũng học hỏi. Cao Tiệp là 1 kí giả chuyên săn lùng tin tức về những vụ án hình sự. Cha của Tiệp vốn là 1 cảnh sát hình sự nhưng bị bắn chết trong lúc thi hành nhiệm vụ nên mẹ cô không đồng ý cho con gái mạo hiểm, càng không muốn con rể mình là người làm cảnh sát. Lúc đầu Dũng và Tiệp do nhiều quan điểm khác nhau dẫn đến việc thường xuyên tranh cãi…

Sau 1 thời gian ở nước ngoài, Tiệp trở về Hong Kong, gặp lại Dũng, tuy không nhớ được những kỉ niệm về Dũng, nhưng đọc cuốn nhật kí, lại thêm chứng kiến những điều Dũng làm cho mình, và nhiều người chung quanh nhất là mẹ và chị đều nói về Dũng, Tiệp quyết định lấy Dũng .

Sau đó, vì hiểu lầm nên họ ly thân. Dũng cặp với Ân Đồng (Trần Pháp Dung ), nhưng vẫn nhớ về vợ. Nhưng cuối cùng Tiệp cũng nhớ lại quá khứ và quay lại với Dũng.

Còn Trung Nghĩa sau “cú sốc” mất đi Kim Chi ( Tô Ngọc Hoa ) cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc bên Tư Long ( Chung Lệ Kỳ ).

DownLoad Link

| | | | | | | | | |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| |[Tập 1](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1v5_k7MdWf-lCKEnBiHjeoFaGfaxRIHAv "Tập 1")|[Tập 2](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1QI2bflc7k8S6HIRxjWHjrrb3tyHSLrj- "Tập 2")|[Tập 3](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1reVBAi__dmXrSleCIdm0_zSYdZfCcmnl "Tập 3")|[Tập 4](https://drive.google.com/uc?export=download&id=18Wut-VBQTTiSEzKIgjDu13Z9b4ZclD-D "Tập 4")|[Tập 5](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Tn__fEflnLomCfLQETlLLCNfzgqleMqC "Tập 5")|[Tập 6](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1qm90miUuGYLYCdFR-aYBOzu7sP0zUq0E "Tập 6")|[Tập 7](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1d4rn_zdYvRw1i4Y2AiA45A064i7GFc_M "Tập 7")|[Tập 8](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1prJs-0NURW8cpxNMVFxakU3Fn4UlofTZ "Tập 8")| |[Tập 9](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1hC9IAiUAu-yULwpbjgultVtsTW1CSmLP "Tập 9")|[Tập 10](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1mSRyIpxsMzNaV9e6j52RyH4xgdSggtpH "Tập 10")|[Tập 11](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1oWEkPbkJX7xg10MueJYeEI5YNgEPg7wL "Tập 11")|[Tập 12](https://drive.google.com/uc?export=download&id=155gs3wfn4DU9qOLZHwiHJ6wZju9aZ_hV "Tập 12")|[Tập 13](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1dMAU4UA2g6vnHaNKZxKNljPx_UEoQnTB "Tập 13")|[Tập 14](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1agWXiW3XFMeYmbIfe0Q4owR-lYtnkzmO "Tập 14")|[Tập 15](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1x51fxYMNZzrRAZa6GGbgpD2Wp1XjhNrr "Tập 15")|[Tập 16](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1G34snJRQHs9bxEG1XDmYOr5e3J1yPRJq "Tập 16")| |[Tập 17](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1H5N8YjUOUSd-xFk7JWHDkGGwPN9EQU_0 "Tập 17")|[Tập 18](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1OJ-fCQ35CClqhFwtbTm9V5QQfbPYGCz- "Tập 18")|[Tập 19](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1eMKKDqVimF-CY_ScRpPiD-SZ5Av49XDT "Tập 19")|[Tập 20](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1syjJFystseA1e48y8uFamg9OXTwLO7ho "Tập 20")|[Tập 21](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1NssYoLMuJKiOaoNrzdlNbT_-byCMNfEf "Tập 21")|[Tập 22](https://drive.google.com/uc?export=download&id=11ePHWyMG0q-kdj_BUKHgB45mJnG2HkRU "Tập 22")|[Tập 23](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1CkvVRNY5MNreMKTPjcnQTAAbjnxRVtk1 "Tập 23")|[Tập 24](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1nWa4Pe37TsEHDC-00FJ9BeOyB00p0Eb6 "Tập 24")| |[Tập 25](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1iRLdhrXS2BgHIArMPRHbo8Qm42MiEuDP "Tập 25")|[Tập 26](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1996_AWxKSGKTmd8niO_damoFEow_haFA "Tập 26")|[Tập 27](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1X_rhv0AWIKGzXoKAk_ASH9Kg79gxIESZ "Tập 27")|[Tập 28](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1YBDkcpwUjT1GwC5NXBqjmuKRD09PoKQR "Tập 28")|[Tập 29](https://drive.google.com/uc?export=download&id=10HaQXB56L8I4r5BazibLFCUVrLsu1dCF "Tập 29")|[Tập 30](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1pzoFd_Lej10TOZ2BjMxCrdLS-zKfDCng "Tập 30")|[Tập 31](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1DjyeWdppBSmvIEm0v5rri5Z3weCSpY9e "Tập 31")|[Tập 32](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1cYx3awi_0RBmmRK1fBeryYhXfZ1akkBx "Tập 32")| |[Tập 33](https://drive.google.com/uc?export=download&id=16L7ru9whz8RPLlJJy03jHFB2sIX8pZQJ "Tập 33")|[Tập 34](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1dkmOysY1Hj66yDc2wyUYnBwGGHuAu5O3 "Tập 34")|[Tập 35](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1usSyc9TPTOKTOAu6xLHpnxTZKwzXUYyq "Tập 35")|[Tập 36](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1tO_wg44VpcagXgpcxcxpEFtkHxNrlTRz "Tập 36")|[Tập 37](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1JwXSThb-T29yzfOwNp7XKI44z6B-VymP "Tập 37")|[Tập 38](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1c0F0AL3rCA_2DRHWsAWZgNHm9HKu9ii0 "Tập 38")|[Tập 39](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1nXeJX7ndwxXlEtwiTDi66X2UVQ8jgcfw "Tập 39")|[Tập 40](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1-Z2b2z9cPX_8yPWbANCLxtb4OE0SSryX "Tập 40")|

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

0 nhận xét