#root / phim-tvb / [TVB] The Gods And Demons Of Zu Mountain (1990) - Thục Sơn Kỳ Hiệp - SCTVLT (20/20)

[TVB] The Gods And Demons Of Zu Mountain (1990) - Thục Sơn Kỳ Hiệp - SCTVLT (20/20)Tên tiếng Anh: The Gods And Demons Of Zu Mountain

Tên tiếng Việt: Thục Sơn Kỳ Hiệp

Năm xuất bản : 1990

Quốc gia: Hồng Kông - TVB

Diễn viên: Âu Thoại Vỹ , Cung Từ Ân , Dương Bảo Linh , Lý Uyển Hoa , Quan Lễ Kiệt 


Phim Thục Sơn Kỳ Hiệp : The Gods And Demons Of Zu Mountain xoay wanh thần và ma không đội trời chung. Nghịch đồ của phái Nga My là Đinh Ẩn đã làm trái lời sư phụ. Y đột nhập vào ma giới và đã luyện thành công Huyết Ảnh Thần Công nguy hại cho chúng sanh. Mặt khác các đệ tử của Nga My muốn tiêu diệt Ẩn nên cùng nhau lên đường đi tìm một cặp bảo kiếm để diệt ma…


DownLoad Link
| | | | | | | | | |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| |[Tập 1](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1BC4hZV1umfVInlnGYZnBzb_nSbS0N2Gb "Tập 1")|[Tập 2](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1I6BjhNifUGWO2ELgGYTyT4OB6AHIQw2- "Tập 2")|[Tập 3](https://drive.google.com/uc?export=download&id=106lq6BSJRBP9a2DKMyym2zXHU3nTSvZ8 "Tập 3")|[Tập 4](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1sLXJ-Dv620j0u9Wd1A0OMbpXtw2DVCBK "Tập 4")|[Tập 5](https://drive.google.com/uc?export=download&id=12dusXGKTQeQXSRNO6WYnWggcWA46WCqi "Tập 5")|[Tập 6](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1U5n_m5tBGJ1K3eZ7dsxB7im0ndfekvpj "Tập 6")|[Tập 7](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1dakymjE4go4NShdPDOzZfaYhtDNPx29j "Tập 7")|[Tập 8](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1ARrLm2l9hLpEtS6PtidEdqDXimyG3Z7M "Tập 8")| |[Tập 9](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1-rJyLdO0kWouADZhkbJjlOGFmP5dJbQ8 "Tập 9")|[Tập 10](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1rSptXZ6rWMwJ1WdFJhBu7UzsYAUQAOpD "Tập 10")|[Tập 11](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1pW01SFhVCTa5ivUTwT6-XtlpzAYh14O1 "Tập 11")|[Tập 12](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1tWFcczn6u0nfar3fSc6GZ1cXnwpE6GFX "Tập 12")|[Tập 13](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1_Vh8JrJ7QQK1oijpi7sfRJIWCCSX20fz "Tập 13")|[Tập 14](https://drive.google.com/uc?export=download&id=18Pv6NXQFvFWdEOkYJvvuyznaIvCS23_M "Tập 14")|[Tập 15](https://drive.google.com/uc?export=download&id=12GXuifDs4UzxzFv4AqZfHv1PAny7gBWH "Tập 15")|[Tập 16](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1HvMGsVZm69q6D83tXMyP7665r5l7rNgl "Tập 16")| |[Tập 17](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1n7yOt4srEXUWzT7C8OhuVjTVEF1WpFQW "Tập 17")|[Tập 18](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1kAJ9GuU0Slx3nJCKtlpJ4K177983tq1j "Tập 18")|[Tập 19](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1sumhPvXBh1Ng1tQ34wG_HVldseCIMG4v "Tập 19")|[Tập 20](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1plH0wRSr05Jz0Cjz53LCNnTBqNawi5Ua "Tập 20")|

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

0 nhận xét