#root / zhong-ming-qiu / [Music] Zhong Ming Qiu (钟明秋) - Love I (钟情 I) (2008) [DTS] [WAV]

[Music] Zhong Ming Qiu (钟明秋) - Love I (钟情 I) (2008) [DTS] [WAV]

``` INFOMATION Artist: Zhong Ming Qiu (钟明秋) Album: Love I (钟情 I) Released: 2008 Label: Shengshi Records Format: DTS Audio Codec: WAV Genre: TRACKLIST 01. 西海情歌 02. 做你的爱人 03. 缘分 04. 诀别诗 05. 花儿爱上忘情草 06. 爱是你眼里的一首情歌 07. 分手在那个秋天 08. 白狐 09. 一个爱上浪漫的人 10. 今生最爱 11. 冰吻 12. 我真的好想你 ```

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

0 nhận xét