#root / phim-atv / [ATV] The Green Dragon Conspiracy - Cửu Ưu Truy Hồn Kiếm (1982)

[ATV] The Green Dragon Conspiracy - Cửu Ưu Truy Hồn Kiếm (1982)

 

Tên tiếng Anh: The Green Dragon Conspiracy

Tên tiếng Việt: Cửu Ưu Truy Hồn Kiếm

Thời lượng: 20 Tập

Thể loại: Phim Võ Thuật

Quốc gia: Phim Hồng Kông

Đạo diễn: Lưu Sĩ Dụ

Diễn viên: Khương Đại Vệ,Trần Tú Văn,Ngũ Vệ Quốc,Tử Thiếu Cường


Phim Cửu Ưu Truy Hồn Kiếm là phim kiếm hiệp nói về sử tích của kiếm khách có danh hiệu Thanh Long, phù trợ Vua Tống Khâm Tôn.

Trong đời Nam Tống để dựng nên cơ nghiệp, câu chuyện miêu tả sâu sắc về gia hạn Quốc thù, giang hồ ân oán và tình cảm giữa trai gái.


Download Link

| | | | | | | | | |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| |[Tập 1](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1qbJhZtkju3nzwKDfdE8k8AVPneXqwFf8 "Tập 1")|[Tập 2](https://drive.google.com/uc?export=download&id=15ReJrR2GG5jEKHBH07UUi5jMQb9qoVTo "Tập 2")|[Tập 3](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1KirnSS1IATpLczcpIJCQovW5CEvBMmEF "Tập 3")|[Tập 4](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Ec1_BIAqBYs6Lg7ZoZg8tgBmkx1ELH4- "Tập 4")|[Tập 5](https://drive.google.com/uc?export=download&id=13XAMGQvbfYJP9hktQis1TGaUgZ6gujem "Tập 5")|[Tập 6](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1mOOS0hnnbnmbiDFu_EBZzlxCHw8JEt9a "Tập 6")|[Tập 7](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1-7e9aIQn8Mzcr9C1BwMRqmIGv5TUIjra "Tập 7")|[Tập 8](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1zkOkXjP7Ld60hKK70Arv62xPxKL-5G6u "Tập 8")| |[Tập 9](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1qHHb4VgeTIPqo99TIEUDK64lw6G5pjLi "Tập 9")|[Tập 10](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1fyYGlKyU9FTLV4DJQEIzwmD4KBrUFLGz "Tập 10")|[Tập 11](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Vzf18DubXWIEjbVYKAVgeMzFPt6Zf9Td "Tập 11")|[Tập 12](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1JZTsXhxjdR_34SbB4QejyfUTpgYFJFgt "Tập 12")|[Tập 13](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1rL2Xfv-ia-gpc87gDJOv1m7DLPBOVSs- "Tập 13")|[Tập 14](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1RmHU6WJAnklfA7Sini8NXBGmpCBnr5jn "Tập 14")|[Tập 15](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1wY2c9xjxr7FC6jeUng4JwGzoc39UBaqq "Tập 15")|[Tập 16](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Fyn4DrXkWOfR2O7AXoDQsYlaHr3XYVUC "Tập 16")| |[Tập 17](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Jvdoc3XxMZy834vLqgCgq4WDqBV3Y65R "Tập 17")|[Tập 18](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1XZjyrTw52I5hxC1Res6J1jUO8-nttfIl "Tập 18")|[Tập 19](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1YsG-s03mGXel3zt4vMRct-VuX1IFkHUV "Tập 19")|[Tập 20](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1R3VkaIh5gHsLCso4ZffFQZtK0Y1v4Vb2 "Tập 20")|

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

0 nhận xét