#root / soft / [Soft] Portable software for Windows

[Soft] Portable software for Windows


Phần mềm Portable là phần mềm đã được đóng gói sẵn vào một thư mục hoặc một file EXE duy nhất, có thể chạy ngay mà không cần phải cài đặt & đăng ký. Không cần cài đặt, có thể chạy ngay. Bạn có thể copy ra USB, ổ cứng di động, CD/DVD và mang đi bất kỳ máy tính nào để sử dụng


Dạo qua 1 diễn đàn và tìm được 1 list portable lớn nên mình sẽ chia sẻ cho các bạn

1)Audio editor
2)3D Graphics Editing
3) Antivirus Scanners
4) Audio Players
5) CD/DVD/BD Burning Software
6) Image Viewing and Editing 
7) IM (Instant Messaging)
8) Compression Tools
9) Torrent clients
10) Maintenance/Tuneup Tools
11Office
12) PDF Readers
13) E-Mail Clients
14) Media Players
15) Video editor
16) Web browsers
17) Password Manager
18) Disk diagnosing/testing tools
19) Programming
20) Desktop Recorders
21) Screenshot software
22) Virtualization Software
23) Download Managers
24) File Managers
25) Data Recovery Software
26) Other Security Tools
27) System Information Tools
28) Antivirus
29) Video/Audio Encoders/Converters
30) Other non-categorized software
31) Encryption/ Privacy Software
32) File Unlocking Software
33) Application Suites
34) Bootable USB
35) Text Editing
36) Backup and Recovery
37) Software Updaters
#malwaretips.com

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

0 nhận xét