#root / tuan-hiep / [Music] Tuấn Hiệp - Kẻ Đau Tình (2018) [WAV]

[Music] Tuấn Hiệp - Kẻ Đau Tình (2018) [WAV]

``` INFOMATION Artist: Tuấn Hiệp Album: Kẻ Đau Tình Released: 2018 Label: Audio Space Format: CD Audio Codec: WAV Genre: Pop TRACKLIST 1. Anh đến thăm anh đêm 30 2. Tình lỡ 3. Rừng chưa thay lá 4. Áo lụa Hà Đông 5. Mộng sầu 6. Kẻ đau tình 7. Anh còn nợ em 8. Còn chút gì để nhớ 9. Người Đàn Bà Đi Nhặt Mặt Trời ```

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

0 nhận xét