#root / yan-xuemin / Yan Xuemin (阎学敏) - Yanhuang First Drum (炎黄第一鼓) (1998) [FLAC]

Yan Xuemin (阎学敏) - Yanhuang First Drum (炎黄第一鼓) (1998) [FLAC]

``` INFOMATION Album name: Yanhuang First Drum Album Artist: Yan Xuemin Media: HDCD Year: 1998 Genre: Folk Region: Mainland Record company: Marco Polo 1998 HNH INTERNATIONAL LTD. MADE IN JAPAN Code: 8.225942 HDCD TRACKLIST 01. 鼓诗(为一群中国鼓而作) 10:05 02. 鸭子拌咀(西安鼓乐) 5:23 03. 百花园(苏南十番鼓) 10:32 04. 锦鸡出山(土家族打溜子) 5:05 05. 夜深沈(京剧曲牌) 11:13 06. 醒狮(广东音乐) 4:17 07. 沖天炮(四川民间锣鼓) 6:08 08. 渔舟凯歌(舟山锣鼓) 8:44 ```

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

0 nhận xét