#root / zhong-ming-qiu / Zhong Ming Qiu (钟明秋) - Golden Voice King II (金嗓歌王 II) (2009) [WAV]

Zhong Ming Qiu (钟明秋) - Golden Voice King II (金嗓歌王 II) (2009) [WAV]

``` INFOMATION Artist: Zhong Ming Qiu (钟明秋) Album: Golden Voice King II (金嗓歌王 II) Released: 2009 Label: Format: CD Audio Codec: WAV Genre: Pop TRACKLIST 01. 冰吻 [0:03:49.25] 02. 爱上你是一个错 [0:03:59.49] 03. 一帘幽梦 [0:04:47.69] 04. 西海情歌 [0:05:41.24] 05. 不要用我的爱来伤害我 [0:04:13.51] 06. 藉继丝连 [0:04:42.52] 07. 又见炊烟 [0:03:35.61] 08. 分手在那个秋天 [0:03:49.12] 09. 我可以抱你吗 [0:04:24.57] 10. 等一分钟 [0:03:51.69] 11. 爱情惹的祸 [0:04:16.64] 12. 如果你也听说 [0:05:03.27] 13. 念亲恩 [0:04:25.56] ```

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

0 nhận xét