#root / zhong-ming-qiu / Zhong Ming Qiu (钟明秋) - Have Fallen In You (为你钟情) (2010) [WAV]

Zhong Ming Qiu (钟明秋) - Have Fallen In You (为你钟情) (2010) [WAV]

``` INFOMATION Artist: Zhong Ming Qiu (钟明秋) Album: Have Fallen In You (为你钟情) Released: 2010 Label: Magic Music Records Quality: DSD Audio Codec: WAV Genre: Pop TRACKLIST 01 莲心 02 屋檐下的思念(试听) 03 你那好冷的小手 04 传奇(余音绕梁版) 05 烟花易冷 06 水中花 07 爱琴海 08 天之大 09 为你等待 10 梦里水乡 11 天涯歌女 12 涛声依旧 13 一水隔天涯 ```

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

0 nhận xét