#root / zhong-ming-qiu / Zhong Ming Qiu (钟明秋) - I Just Like You (偏偏喜欢你) (2020) [HQCD] [WAV]

Zhong Ming Qiu (钟明秋) - I Just Like You (偏偏喜欢你) (2020) [HQCD] [WAV]

``` INFOMATION Artist: Zhong Ming Qiu (钟明秋) Album: I Just Like You (偏偏喜欢你) Released: 2020 Label: Quality: HQCD Audio Codec: WAV Genre: Pop TRACKLIST 01. 做你的爱人 [3:43] 02. 有没有人告诉你 [5:52] 03. 缘分 [4:13] 04. 一个爱上浪漫的人 [4:28] 05. 诀别诗 [4:37] 06. 白狐 [4:57] 07. 当爱情经过的时候 [4:34] 08. 今生最爱 [4:40] 09. 怎么会狠心伤害我 [4:25] 10. 听说爱情回来过 [4:43] 11. 再爱茉莉花 [4:55] 12. 祝你一路顺风 [3:55] 13. 偏偏喜欢你 [3:38] ```

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

0 nhận xét