#root / zhong-ming-qiu / Zhong Ming Qiu (钟明秋) - Love II (钟情 II) (2008) [DTS] [WAV]

Zhong Ming Qiu (钟明秋) - Love II (钟情 II) (2008) [DTS] [WAV]

``` INFOMATION Artist: Zhong Ming Qiu (钟明秋) Album: Love I (钟情 II) Released: 2008 Label: Shengshi Records Format: DTS Audio Codec: WAV Genre: TRACKLIST 01. 有没有人告诉你 02. 身边没人陪 03. 偏偏喜欢你 04. 不要用我的爱来伤害我 05. 一帘幽梦 06. 当爱情经过的时候 07. 祝你一路顺风 08. 我可以抱你吗 09. 等一分钟 10. 听说爱情回来过 11. 这该死的爱 12. 如果你也听说 ```

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

0 nhận xét