#root / zhong-ming-qiu / Zhong Ming Qiu - Men's Mind (男人心事) (2014) [WAV]

Zhong Ming Qiu - Men's Mind (男人心事) (2014) [WAV]

``` INFOMATION Artist: Zhong Ming Qiu (钟明秋) Album: Men's Mind (男人心事) Released: 2014 Label: Quality: CD Audio Codec: WAV Genre: Pop TRACKLIST 01. 做你的爱人 02. 有没有人告诉你 03. 缘分 04. 一个爱上浪漫的人 05. 诀别诗 06. 白狐 07. 当爱情经过的时候 08. 今生最爱 09. 怎么会狠心伤害我 10. 听说爱情回来过 11. 再爱茉莉花 12. 祝你一路顺风 13. 偏偏喜欢你(特别唯美版“粤语”) ```

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

0 nhận xét