#root / zhong-ming-qiu / Zhong Ming Qiu, Peng Qing - Be Your Lover (做你的爱人) (2009) [WAV]

Zhong Ming Qiu, Peng Qing - Be Your Lover (做你的爱人) (2009) [WAV]

``` INFOMATION Artist: Zhong Ming Qiu (钟明秋), Peng Qing (彭清) Album: Be Your Lover (做你的爱人) Released: 2009 Label: Quality: Vinyl CD Audio Codec: WAV Genre: Pop TRACKLIST 01. 做你的爱人 钟明秋 02. 决别诗 钟明秋 03. 白狐 钟明秋 04. 有没有人告诉你 钟明秋 05. 缘分 钟明秋 06. 爱上你是一个错 钟明秋 07. 偏偏喜欢你 钟明秋 08. 一帘幽梦 钟明秋 09. 冰吻 彭清 10. 求佛 彭清 11. 菊花台 彭清 12. 千里之外 彭清 13. 黄玫瑰 彭清 14. 秋天不回来 彭清 15. 谁动了我的琴弦 彭清 ```

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

0 nhận xét