#root / zhong-ming-qiu / Zhong Ming Qiu, Wang Jun - Love for Life (钟情一生) (2013) [FLAC]

Zhong Ming Qiu, Wang Jun - Love for Life (钟情一生) (2013) [FLAC]

``` INFOMATION Artist: Zhong Ming Qiu (钟明秋) - Wang Jun (王珺) Album: Love for Life (钟情一生) Released: 2013 Label: Quality: DSD Audio Codec: FLAC Genre: Pop TRACKLIST 01. 为了遇见谁 02. 谁令你心痴 03. 其实我介意 04. 万千宠爱在一身 05. 光阴的故事 06. 合久必婚 07. 现代爱情故事 08. 肩上蝶 09. 两忘烟水里 10. 相思风雨中 11. 难得有情人 12. 爱得太迟 ```

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

0 nhận xét