#root / zhong-ming-qiu / Zhong Ming Qiu - Zhong Ming Qiu Audition (试音钟明秋) (2013) [DXD] [WAV]

Zhong Ming Qiu - Zhong Ming Qiu Audition (试音钟明秋) (2013) [DXD] [WAV]

``` INFOMATION Artist: Zhong Ming Qiu (钟明秋) Album: Zhong Ming Qiu Audition (试音钟明秋) Released: 2013 Label: Quality: DXD Audio Codec: WAV Genre: Pop TRACKLIST 01. 西海情歌 02. 似是故人来 03. 做你的爱人 04. 烟花易冷 05. 一生何求 06. 分手在那个秋天 07. 一水隔天涯 08. 花儿爱上忘情草 09. 山楂花 10. 奔向你 11. 缘分 12. 我真的好想你 13. 你那好冷的小手 14. 偏偏喜欢你 15. 人生何处不相逢 ```

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

0 nhận xét