#root / music-cn / Guan Zhilin (關之琳) - Love Forever (相約到永久) (1994) [FLAC]

Guan Zhilin (關之琳) - Love Forever (相約到永久) (1994) [FLAC]

``` INFOMATION Artist: Guan Zhilin (關之琳) Album: Love Forever (相約到永久) Released: 1994 Label: EV-5075 Quality: CD Audio Codec: FLAC Genre: Pop Booklet: Yes TRACKLIST 01. 關之琳 劉德華 / 相約到永久 [0:04:10.40] 02. 還是要孤單 [0:04:01.50] 03. 流淚 [0:03:52.76] 04. 今夜你會很寂寞嗎 [0:03:26.73] 05. 你的眼睛 [0:03:19.93] 06. 真心情人 [0:03:53.66] 07. 失心女子 [0:02:46.90] 08. 愛你是羅網自投 [0:03:20.82] 09. 一見傾心 [0:04:40.50] 10. 姻緣歌 [0:03:53.66] ```

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

0 nhận xét