#root / Hướng dẫn checksum file trên website pvhClouds

Hướng dẫn checksum file trên website pvhClouds

Checksum là gì ? Tại sao phải checksum


Checksum được sử dụng để đảm bảo tính toàn vẹn của một tập tin sau khi nó đã được truyền từ một thiết bị lưu trữ khác. Có thể là thông qua Internet hoặc đơn giản là giữa hai máy tính trên cùng một mạng. Dù bằng cách nào, nếu bạn muốn đảm bảo rằng các tập tin truyền là chính xác giống như các tập tin nguồn, bạn có thể sử dụng checksum.

Để xác minh tính toàn vẹn của các tập tin, người dùng sử dụng một chương trình checksum calculator và sau đó so sánh chúng với nhau để đảm bảo rằng chúng phù hợp hoàn toàn.

Checksum được sử dụng không chỉ để đảm bảo vấn đề truyền tải bị hỏng, mà còn để đảm bảo rằng các tập tin đã không bị giả mạo. Khi một thuật toán checksum tốt được sử dụng, thậm chí một sự thay đổi nhỏ về các tập tin sẽ dẫn đến một giá trị checksum hoàn toàn khác nhau

Tóm lại: checksum là rất quan trọng khi bạn muốn xác minh rằng file còn nguyên vẹn, chưa bị chỉnh sửa. không bị lỗi trong quá trình tải về

Hướng dẫn checksum file trên website pvhClouds


Bước 1: Tải và cài đặt http://code.kliu.org/hashcheck/downloads/HashCheckInstall-latest.exe

Bước 2: Mỗi file sẽ có 1 file checksum đi kèm, bạn chạy file đó bằng phần mềm vừa cài ở trên


Bước 3: Nếu báo "Match" tức là file nguyên vẹn khi tải về


#pvhclouds